KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG, ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

50 Pasteur, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng - Tel: (0236) 3 825 458 – 3 891 213

Thông tin liên hệ

Khách sạn Công Đoàn Đà Nẵng
Tel: (0236) 3 825 458 – 3 891 213 – Fax: (0236) 3 812 299
Email: cddn@codatours.com.vn

Google Maps in Homepage